سمینار نبض بازار در دی ماه 99

سمینار نبض بازار در دی ماه 99

مدت 90 دقیقه

تاریخ برگزاری 25اذر

پس از ثبت نام می توانید فایل صوتی و تصویری را در همین صفحه دانلود کنید

سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 0 0 0 2270 لینک کوتاه: riskac.ir/3958

سمینار