آیا به بورس باید نگاه بلند مدت داشت ؟( 4قسمت)

✍️تیم تحقیق محمد حسین ادیب

آیا نگاه بلند مدت همان نگاه فاندامنتال است ؟

نگاه فاندامنتال چه شاخص هایی دارد ؟

‌آیا شاخص هایی که با آن بلند مدت بودن اندازه گیری میشود همان شاخص زمان است ؟ اگر نگاهی ده ساله به بورس داشته باشیم کافی است ؟ شاخص دیگری نیاز نیست ؟

عده ای وقتی می گویند نگاه بلند مدت به بورس داشته باشید فقط به شاخص زمان توجه دارند

فاندامنتال ١4 شاخص دارد :

شاخص اول : نسبت سود خالص به ارزش بازار ٢5 امتیاز
شاخص دوم : نسبت سود به فروش : ١5 امتیاز
شاخص سوم : برترین ها در داشتن بدهی معقول : ١5 امتیاز
شاخص چهارم : برترین ها در ارزان اداره شدن : ١5امتیاز
شاخص پنجم : بیشترین توزیع کنندگان سود : ٣ امتیاز
شاخص ششم : شرکتهای دارای بازار گردان قوی : ٣ امتیاز
شاخص هفتم :سهم دارای بیشترین ارزش زمین : ٣ امتیاز
شاخص هشتم: پولدارترین شرکتها با کسر بدهی : ٣ امتیاز
شاخص نهم : چه سهامی بیشتر یارانه می گیرند. : ٣ امتیاز
شاخص دهم : سهم دارای بیشترین سرمایه گذاری : ٣ امتیاز
شاخص یازدهم : چه شرکت‌هایی در فروش موفق ترند : ٣ امتیاز
شاخص دوازدهم : موفق ترین ها در استفاده از پول : ٣ امتیاز
شاخص سیزدهم : برترین ها در جذب پول از بورس : ٣ امتیاز
شاخص چهاردهم : چه شرکت‌هایی بهتر مدیریت می شوند : ٣ امتیاز
جمع امتیازات : ١٠٠ امتیاز

:راستی آزمایی شاخص های چهارده گانه در بورس امروز ( قسمت دوم )

 

در لیست سطح دو امروز که روزانه 4 بار بروز میشود با شاخص های چهارده گانه فوق 6٢5 شرکت بورسی امتیاز بندی شدند و شرکت‌هایی که بیش از ٧٠ امتیاز از ١٠٠ امتیاز کسب کردند با رنگ سبز مشخص شدند

در لیست امروز سطح دو بالغ بر ٢5 شرکت واجد ٧٠ امتیاز و بیشتر شدند ( کسب ٧٠ امتیاز از ١٠٠ امتیاز )

هر ٢5 شرکت که بیشتر از ٧٠ امتیاز کسب کردند ارزش بازار آنها نسبت به دو هفته قبل افزایش داشته است

لیست سطح دو با کسب بیش از ٨٠ امتیاز به شرح ذیل است :
چادرملو: ١٠٠ امتیاز ، رشد ارزش بازار ١١ درصد
ملی صنایع مس : ٩4 امتیاز : رشد ارزش بازار ٩ درصد
پتروشیمی پردیس : ٩١ امتیاز : رشد ارزش بازار ٣ درصد
پتروشیمی زاگرس : ٨٨ امتیاز : رشد ارزش بازار ٨ درصد
آریا ساسول : ٨5 امتیاز : رشد ارزش بازار ٧ درصد
گل گهر : ٨5 امتیاز : رشد ارزش بازار ٧ درصد صنایع پتروشیمی کرمانشاه : ٨5 امتیاز رشد ارزش بازار ٣ درصد
پتروشیمی مارون: ٨5 امتیاز رشد ارزش بازار یک درصد
پتروشیمی نوری : ٨٢ امتیاز رشد ارزش بازار ٧ درصد
فولاد مبارکه : ٨٢ امتیاز رشد ارزش بازار 5 درصد
پتروشیمی شیراز : ٨٢ امتیاز ، رشد ارزش بازار ٢ درصد

چهار شرکت دیگر که بین ٧٠ تا ٨٠ امتیاز کسب کرده اند نیز نسبت به دو هفته قبل رشد ارزش بازار داشته اند

 

تحلیل امروز بورس ( قسمت سوم )

فضای حاکم در بورس این است که نگاه بلند مدت داشته باشید

معنای دیگر اینکه نگاه بلند مدت داشته باشید این است که ضرر موجود را تحمل کنید

جدول سطح دو نشان می دهد همین امروز کسانی که نگاه فاندامنتال به بورس دارند دارند سود می کنند مشروط به اینکه ٧٠ امتیاز از ١٠٠ امتیاز را کسب کنند

آنهایی که می گویند نگاه بلند مدت داشته باشید منظورشان فقط شاخص زمان است

در عمل اگر نگاه فاندامنتال را بر اساس ١4 شاخص یاد شده تعریف شود بورس امروز فاندامنتال محور است و همین امروز در بورس می توان کسب سود کرد

اینهایی که برای توجیه زیان های موجود که به قسمتی از آن دیر تر پرداخته میشود توصیه به نکاه بلند مدت دارند اینها نگاه فاندامنتال را خوب درک نمی کنند اگر منظور از نگاه بلند مدت نگاه فاندامنتال است این نگاه امروز نیز سود ساز است

ما نه سیگنال خرید می دهیم نه سیگنال فروش ، ما فقط وضعیت امروز بورس را آنالیز می کنیم

بازار به همان سرعتی که پیراهن اش را عوض می کند نظر اش را نسبت به یک سهم عوض می کند

سهمی که امروز افزایش می یابد به سادگی ممکن است فردا وارد فاژ زیان دهی شود


( قسمت چهارم )

دو هفته دیگر نگویید از این لیست خرید کردیم و زیان کردیم این لیست الان سود آور است و به سادگی دوهفته یا یک ماه دیگر ممکن است بد ترین لیست باشد و باعث ورشکستگی شود یعنی دوران اعتبار این لیست الان است نه بعد

کاهش بیش از 5٠ درصدی ارزش بازار ٩4 شرکت

ارزش بازار ٩4 شرکت نسبت به ١6 مرداد ٩٩ از ٢١٧٨ هزار میلیارد تومان به ٨٩٨ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است سقوط ارزش سهام ١٢٨٠ هزار میلیارد تومان تومان بوده است

کاهش بین ٣٠ تا 5٠ درصدی ١٧٢ شرکت به مبلغ ١٢٨٢ هزار میلیارد تومان

ارزش بازار ١٧٢ شرکت از ٣٢١٧ هزار میلیارد تومان در ١6 مرداد به ١٩٣5 هزار. میلیارد تومان کاهش یافته است زیان معادل ١٢٨٢ هزار میلیارد تومان

این میزان زیان به سبب فقدان نگاه فاندامنتال به بورس است

توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنم که لیست سطح دو در بهار و تابستان لیست مناسبی برای خرید نبود و لیست های دیگر سود آوری به مراتب بیشتری داشت

محمد حسین ادیب : معلوم نیست لیست موجود با این ساختار در آینده لیست مناسبی باشد

هر کس از مطالب امروز ما این برداشت را داشته است که حس سیگنال داشته است لطفا دیگر مطالب ما را دنبال نکند لیست ما را هم خریداری نکنید

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 0 1776 لینک کوتاه: riskac.ir/3719

مقالات