جهت نگاه اشتباه عامل زیان در بورس

✍️محمد حسین ادیب

پنجاه درصد فروش شرکتهای بورسی فقط به ١٢ شرکت تعلق دارد به شرح ذیل :

یک- فولاد مبارکه
دو- پالایش نفت اصفهان
سه - ایران خودرو
چهار- پالایش نفت بندرعباس
پنج - مخابرات ایران
شش - پالایش نفت تهران
هفت - پتروشیمی نوری
هشت - ملی صنایع مس
نه - ارتباطات سیار
ده - گل گهر
یازده - فولاد خوزستان
دوازده - پتروشیمی جم

تحلیل : از ١٢ شرکت فوق ٩ شرکت به اقتصاد « انرژی محور » مربوط میشود

دو شرکت برند محور اند( ارتباطات سیار ، مخابرات ایران )

فقط یک شرکت ( ایران خودرو ) به تمدن گازی ، کشاورزی ، برندی مربوط نیست

نتیجه گیری : تمدن (گازی کشاورزی برندی ) 4٣ درصد فروش شرکت های بورسی تا سطح 5٠ درصد را پوشش می دهد و فقط ٧ درصد فروش به ایران خودرو تعلق دارد

تا سطح پنجاه درصد فروش تمدن گازی کشاورزی برندی در بورس ایران مستقر شده است

نگاه بیش از ٩٠ درصد سهامداران به بورس برگرفته از اقتصاد گازی ، کشاورزی ، برندی نیست

نگاه پیش (گازی کشاورزی برندی ) در بورس تحلیل و تفسیر های نادقیق از بورس ارائه می دهد

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 0 570 لینک کوتاه: riskac.ir/3716

مقالات