چین و ژاپن برنده انتخابات آمریکا ، ترامپ و بایدن بازنده ( 4 قسمت )

 

دغدغه اصلی آمریکا چیست ؟
ادیب : مسئله اصلی آمریکا یک چیز است آمریکا بیش از جیب اش خرج می کند و این با کسری حساب جاری نشان داده میشود

کسری حساب جاری آمریکا چه میزان است ؟
ادیب : با آخرین آمار در ماه میلادی قبل کسری حساب جاری آمریکا پنجاه و هفت میلیارد دلار بود

پنجاه و هفت میلیارد دلار دقیقا به چه معناست ؟
ادیب : آمریکا در ماه گذشته میلادی پنجاه و هفت میلیارد دلار بیشتر از آنچه که به دنیا داده باشد از دنیا گرفته است کسری حساب جاری دقیقا به این معناست

این کسری از کجا تامین شده است در عمل کسری حساب جاری یعنی استقراض از جهان ، چه کسانی به آمریکا قرض می دهند ؟
ادیب : کسری حساب جاری آمریکا در ماه گذشته جهل میلیارد آن بوسیله چین تامین شده و هفده میلیارد دلار آن بوسیله ژاپن

بیشتر توضیح دهید ؟
ادیب : آمریکا از محل پس انداز چین و ژاپن زندگی می کند

ولی روابط چین و آمریکا که دچار چالش جدی است ؟
ادیب : این ارتباطی به استقراض آمریکا از چین ندارد دو کشور برای هم شاخ و شانه می کشند اما آمریکا از محل استقراض از چین زندگی می کند

( قسمت دوم)

این می تواند سالها ادامه داشته باشد ؟
ادیب : بله می تواند سالها ادامه داشته باشد مشروط به پذیرش یک نکته بوسیله آمریکا که ترامپ آن را نپذیرفت

ترامپ چه چیزی را نپذیرفت ؟
ادیب : جهانی شدن اقتصاد از سال ٢٠٠٠ شروع شد و نسبت به سال دوهزار صادرات چین ٩ برابر شده و صادرات آمریکا فقط دو برابر

چه اشکالی دارد ؟
ادیب : اگر اقتصاد چین با همین فرمان پیش برود بزودی چین به اولین ابر قدرت اقتصادی جهان تبدیل میشود و این به منزله این است که آمریکا به یک قدرت درجه دو اقتصادی تبدیل شود

دیدگاه ترامپ در این زمینه چیست ؟
ادیب : ترامپ با صراحت گفت که اجازه نمی دهد چین به ابرقدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود

دیدگاه بایدن در این مورد چیست ؟
ادیب : در این مورد دمکرات ها با جمهوری خواهان تفاوتی با هم ندارند حتی اقتصاد دانان بزرگ در آمریکا هم همین نظر را دارند پل کروگمن برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد هم می گوید استراتژی آمریکا باید مهار چین باشد

ارزیابی شما این است که ترامپ در مهار چین موفق نبود ؟
ادیب : ترامپ اکنون همان نقطه ای ایستاده است که اوباما ایستاده بود در دوره اوباما کسری حساب جاری آمریکا عمدتا بوسیله چین تامین می شد اکنون هم همان طور است چیزی تغییر نکرده است

یعنی سخنران های تند ترامپ که در این حوزه به وابستگی آمریکا به پول چین خاتمه می دهد اثری نداشته است ؟
ادیب : هیچ اثری نداشته است و در استخدام کلمات دقیق هستم به کمک آمار در سایت اکونومیست که مرجع عمده اقتصاد دانان است هیچ اثری نداشته البته من فقط آماری را استفاده می کنم که دو مرجع معتبر تایید کنند در این مورد وزارت تجارت خارجی که در هر کشوری اسم متفاوت با کشورهای دیگر دارد باید آمار اکونومیست را تایید کرده باشد که اختلاف در این مورد کمتر از یک درصد است و این به نحوه محاسبه سایت اکونومیست باز می گردد

( قسمت سوم )

حاصل کلام شما این است که اگر اقتصاد جهان با همین فرمان پیش برود چین به اولین ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل میشود و اقدامات اوباما و ترامپ موفق نبوده است ؟
ادیب : بله تنها لحن کلام ترامپ متفاوت بود ولی عملکرد هر دو یکی بود

اگر آمریکا بخواهد در عمل مانع شود که چین اولین ابرقدرت اقتصادی جهان شود چه باید انجام دهد ؟ و با چه شاخصی می توان آن را اندازه گیری کرد ؟
ادیب : تراز حساب جاری آمریکا نباید منفی باشد و یا اینکه اگر منفی است منفی بودن آن از کانال چین تامین نشود

شما با ظرافت میگویید نفس منفی بودن حساب جاری می تواند مشکلی نباشد اما این استقراض نباید از چین تامی شود
ادیب : بله

به زبان صریح تر از کانال کسری حساب جاری آمریکا کشور چین دارد جایگزین آمریکا در اقتصاد جهانی میشود

ادیب : کسری حساب جاری چین کانال مطمئنی برای تبدیل چین به اولین ابر قدرت اقتصادی است

( قسمت چهارم )

ادیب : هیچ کدام از دو کاندیدا برنامه ای برای چین ندارند ، برنده انتخابات آمریکا کشور « چین و ژاپن » هستند و بازنده انتخابات هم ترامپ و بایدن

نهایتا آمریکا ابرقدرت شدن چین را می پذیرد ؟
ادیب : عمده سرمایه گذاری در بیست سال گذشته در چین بوسیله سرمایه گذاران آمریکایی بوده هر نوع تضعیف چین به تضعیف کمپانی های آمریکایی منجر میشود که در چین سرمایه گذاری کرده اند و اینها مانع بزرگ اند

آینده روابط چین و آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید و همین طور آینده روابط ایران و آمریکا را ؟
ادیب : در چهار سال آینده تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر مهار چین قرار می گیرد و در چهار سال گذشته سیاست خارجی آمریکا « ایران محور » بود این دوره با انتخابات آمریکا تمام شد در هشت سال آینده سیاست خارجی آمریکا « چین محور » خواهد بود

چین محور شدن سیاست خارجی آمریکا یعنی چه ؟
ادیب : این به معنای ورود سیاست در جهان به پارادایم جدید است منتظر ابر بحران در شرق آسیا باید بود

بازار در ایران در چهار سال گذشته واکنشی بود نسبت به ایران محور بودن سیاست خارجی آمریکا ، این دوره تمام شده است

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 0 32 لینک کوتاه: riskac.ir/3713

مقالات