در اقتصاد آمریکا چه می گذرد ( 5 قسمت)


✍️محمد حسین ادیب

برای فهم اقتصاد باید قیمتها را تورم زدایی کرد بعد قیمتهای تورم زدایی شده را با هم مقایسه کرد
درست مثل این است که حقوق کارمندان دولت با گذشته مقایسه شود بدون لحاظ کردن تورم که مقایسه کم ارزشی است و خیلی چیز ها را نشان نمی دهد
قیمت طلا را باید با سال ١٩٣4 مقایسه کرد و تورم داخلی آمریکا را از آن کم کرد و این قیمت را با هم مقایسه کرد
اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران را هم باید با سال ٢٠٠5 مقایسه کرد ( استاندارد جهانی که رعایت میشود )
قیمت یک اونس طلا درسال ٢٠٠5 میلادی با کسر تورم داخلی آمریکا از سال ١٩٣4 تا ٢٠٠5 همچنان ٣5 دلار بوده است
به قیمت های ثابت سال ١٩٣4 قیمت یک اونس طلا
از ٣5 دلار درسال ١٩٣4 به ٩٧ دلار در روز گذشته افزایش داشته است
طلا از ٣5 دلار در سال ٢٠٠5 به ٩٧ دلار افزایش یافته است ( لطفا اشتباه نکنید قیمت اونس طلا در روز گذشته منهای تورم داخلی آمریکا از سال ١٩٣4تا دیروز )
معنای مطالب فوق این است که قیمت یک اونس طلا از سال ١٩٣4 میلادی تا ٢٠٠5 فقط معادل تورم داخلی آمریکا رشد کرده اما از سال ٢٠٠5 روند تغییر کرده است
شاخص داو جونز( شاخص بورس آمریکا ) به قیمت های ثابت سال ١٩٣4 از ٧٣6 در سال ٢٠٠5 به ١٣65 در روز گذشته افزایش یافته است
شاخص داو جونز نسبت به سال ٢٠٠5 به قیمت های ثابت سال ١٩٣4 بالغ بر ٨5 درصد رشد داشته است

فعالین بورس در ایران عدد فوق را در. تحلیل های خود مورد توجه قرار دهند ( معنای این مطلب این نیست که بورس ایران باید بر این اساس رشد کند )

( قسمت دوم )
دلار در مقابل فرانک سوئیس در روز گذشته نسبت به آخرین روز سال ٢٠٠5 بالغ بر ٣٠ درصد کاهش ارزش داشته است

مفهوم مطالب بالا این است که ایرانیانی که دارائی خود را به دلار نگهداری می کنند نسبت به سال ٢٠٠5 بالغ بر ٣٠ درصد مالیات به آمریکا پرداخت کرده اند

درک دیگر از مطالب فوق این است که فعال اقتصادی ایرانی بهتر است صورت مالی خود را به فرانک سوئیس محاسبه کند تا به واقع بداند چقدر سود کرده است

تورم در آمریکا نسبت به سال ٢٠٠5 بالغ بر ٣٣ درصد بوده است و دلار در مقابل فرانک سوئیس ٣٠ درصد سقوط کرده است به عبارت دیگر دلار تقریبا به میزانی که در آمریکا تورم وجود دارد در مقابل فرانک سوئیس کاهش ارزش پیدا می کند

معنای مطالب بالا برای فعال اقتصادی ایرانی این است که در معیار جهانی بدون توجه به قیمت دلار در داخل ، فرانک سوئیس بهتر از دلار است

نسبت به سال ١٩٧٠ مقایسه دلار با فرانک سوئیس بهتر شرایط را نشان می دهد در. سال ١٩٧٠ میلادی 4.٣١ فرانک سوئیس معادل یک دلار بوده است و حالا این نسبت کمتر از یک است یعنی دلار نسبت به سال ١٩٧٠ میلادی ٧٩ درصد سقوط کرده است

آمریکای ترامپ و کانادا چگونه اداره میشوند ؟( قسمت سوم )

تراز بانک مرکزی کشورها شاخصی است که نشان می دهد یک کشور چگونه اداره میشود البته این شاخص به تنهایی کفایت نمی کند و به شاخص های مکمل نیاز هست ولی ریل گذاری اصلی اقتصاد با این شاخص انجام میشود .

برای تشخیص مسیر آینده اقتصاد یک کشور دماسنجی گویا تر از این شاخص نیست .

اهمیت این شاخص برای تیم تحقیقاتی محمد حسین ادیب در حدی است که تراز بانک مرکزی ٢٠ کشور مطرح جهان هر هفته بروز شده و در ابتدای جلسه هفتگی ،تغییرات آن مورد ارزیابی قرار می گیرد

تراز شاخصی است که نشان می دهد کشورها چقدر یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه ،اداره میشوند

البته تراز همان طوری که از نام اش بر می آید فقط حجم اسکناس منتشره نیست مولفه های زیاد دیگری را نیز نشان می دهد اما اگر بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند و آن را به اقتصاد تزریق کند تراز افزایش می یابد

در نقطه موجود بهتر است تراز کشورها با قبل از کرونا مقایسه شود و از آن گویاتر ، ارجح آن است که با پایان سال ٢٠١٨ مقایسه شود

تراز بانک مرکزی آمریکا نسبت به پایان سال ٢٠١٨ بالغ بر ٧٨ درصد رشد کرده است و این وحشتناک است

١٢ سال قبل در جلسه هیئت مدیره یک بانک بزرگ ایران وقتی یکبار تراز بانک مرکزی آمریکا شش درصد رشد کرد آنقدر غیر متعارف بود که جلسه ٧ ساعت طول کشید

بیش از ٩٠ درصد رشد تراز به خاطر رشد دلار بدون پشتوانه بوده است

یعنی دلاری که از آغاز چاپ دلار در آمریکا چاپ شده یک طرف ؛ دلاری که از سال ٢٠١٨ به این سو چاپ شده معادل ٧٨ درصد دلار های قبلی بوده است

منشأ تورم در جهان دلار بدون پشتوانه ایست که آمریکا چاپ می کند

آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه به جهان تورم صادر می کند

چین به جهان بیکاری صادر می کند و آمریکا تورم ، این مهم ترین صادرات این دو کشور است


آمریکای ترامپ و کانادا چگونه اداره میشوند؟( قسمت چهارم )

تراز بانک مرکزی کره جنوبی نسبت به سال ٢٠١٨ بالغ بر ٨ درصد، ژاپن ٢5 درصد ، سوئیس 4٨ درصد ، منطقه یورو 44 درصد و کانادا ٣5٩ درصد رشد کرده است

ایرانیان مقیم کانادا مراقب باشند تراز بانک مرکزی کانادا رشد نجومی ٣5٩ درصدی داشته است

به زبان خیلی ساده کانادا ورشکست بوده و با چاپ دلار بدون پشتوانه ورشکستگی را پنهان کرده اند و یا حل کرده اند البته درست تر این است که گفته شود بحران حل شده است بدون اینکه مردم متوجه شده باشند

ایرانیان کانادا و آمریکا سخت مراقب باشند اسکناس های بدون پشتوانه ای که در این دو کشور چاپ شده پس از آنکه اقتصاد به حرکت درآمد به فرانک سوئیس یا ین ژاپن ثروت در این دو کشور ، مورد تجدید نظر نزولی سنگین قرار می گیرد البته ممکن است مردم نفهمند چون ثروت خود را به ین و فرانک سوئیس محاسبه نمی کنند

به زیان بسیار ساده دارند اسکناس چاپ می کنند و به صورت چک حقوق می فرستند برای امریکاﯨیانی که شغل خود را از دست داده اند

44 میلیون بازنشسته و 4٠ میلیون نفر تحت حمایت کرونایی در آمریکا زندگی شان را باید بقیه تامین کنند

البته منظور از بقیه ، باقی مردم جهان است اسکناس بدون پشتوانه ای که در آمریکا چاپ میشود در دور بعد به تورم در جهان تبدیل میشود

کانادایی ها از کرونا استفاده کردند بحران خود را حل کردند سال ٢٠٠٨ نیز در فروپاشی جهانی کانادا همین طور عمل کرد

البته نقش کارنی در سال ٢٠٠٨ را نباید نادیده گرفت کارنی در آن تاریخ رﯨیس بانک مرکزی کانادا بود و به قدری عملکرد موفقی داشت که سالهاست رﯨیس بانک مرکزی انگلیس است

البته یک سال است که دوره ریاست کارنی بر بانک مرکزی انگلیس به اتمام رسیده ولی به لحاظ بحرانی بودن ، کارنی در پست ریاست بانک مرکزی انگلیس باقی مانده است البته خانواده اش به کانادا بازگشته اند

کارنی در کانادا نیست اما سایه اش و ساختار فکری اش هست

برندگان چاپ دلار در آمریکا (بخش پنجم )

متوسط قیمت ٩ قلم کالای منتخب تیم تحقیق محمد حسین ادیب در بازار جهانی بیش از ٨ درصد نسبت به پایان سال ٢٠١٩ کاهش قیمت داشته است این در حالتی است که قیمت نفت ٣٨ درصد کاهش داشته است

نفت : کاهش ٣٨ درصد
برنج : کاهش ٣ درصد
گاز : افزایش 4٩ درصد
نقره : افزایش ٣4 درصد
سویا : ١4 درصد
گوشت گاو : ٩ درصد
ذرت : ٩ درصد
گندم : ٩ درصد
فولاد : ٢ درصد
متوسط موارد بالا : رشد ٩ درصدی

اما مهم ترین کالای تولیدی ایران نه که نفت که گاز است و گاز در بازار جهانی رشد 4٩ درصدی داشته است

علت رشد ٩ درصدی قیمت کالا ها در بازار جهانی چاپ دلار بدون پشتوانه در آمریکا از آغاز ویروس کرونا تا کنون است

اگر آمریکا مثل روزنامه دلار چاپ نکرده بود قیمتها در جهان نجومی سقوط کرده بود

با ویروس کرونا قیمتها در جهان با کاهش تقاضای کل باید سقوط وحشتناک داشت اما چاپ بی رویه پول در آمریکا ، کانادا و استرالیا در گام اول و در منطقه یورو در گام دوم تقاضای جهانی را مصنوعا رشد داده است

برنده های اقتصاد جهانی تا کنون دارندگان نقره و تولید کنندگان گاز هستند

ایران روزانه ٧5٠ میلیون متر مکعب گاز فقط در پارس جنوبی تولید میکند

برنده کرونا تا کنون کشورهای تولید کننده گاز و نقره هستند

در سال ١٣٧٩ تولید گاز در پارس جنوبی صفر بود

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 0 744 لینک کوتاه: riskac.ir/3712

مقالات