درد دل محمد حسین ادیب با مخاطبین (به بهانه آغاز چهارمین سال فعالیت کانال )

کانال محمد حسین ادیب دو خط قرمز دارد :
در گلد کوئیست سود یک عده از محل زیان دیگران حاصل میشود
دو نوع بیزینس در ایران وجود دارد الف - بیزینسی که سودفعال اقتصادی از محل سود دیگران تامین میشود یا بیزینس برد - برد
ب- بیزینسی که سود فعال اقتصادی از محل زیان دیگران تامین میشود یا بیزینس برد- باخت
ج - در بیزینس گلدکوئیستی دیر یا زود رابطه معکوس میشود و فعال اقتصادی که از محل زیان دیگران سود کرده خود به طعمه برای سود دیگران تبدیل میشود و معمولا نه تنها سود حاصله را از دست می دهد بلکه سرمایه اولیه هم از کف می رود
مثال روشن بانکداری است از سال ٩٢ تا پایان ٩6 سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و بانک تامین می شد و از سال ٩٧تا کنون سود وام گیرنده از محل زیان سپرده گذار تامین میشود
کل داستان سپرده گذاری از آغاز سال ٩٢ تا کنون در خوش بینانه ترین حالت یک بازی با حاصل جمع صفر بوده است
فضای مجازی ایران از بیزینس گلد کوئیستی دفاع می کند ما حاضر به تولید محتوا برای بیزینس گلد کوئیستی نیستیم و با آن زاویه داریم از این دید ما در مقابل فضای مجازی قرار داریم
پنجاه درصد محتوای تولیدی در تیم تحقیق چون ممکن است مورد استفاده اقتصاد گلدکوئیستیی واقع میشود اجازه انتشار نمی یابد
( قسمت دوم )
فضای مجازی در بخش اقتصادی از استراتژی حداکثر کردن سود بدون هیچ محدودیت دفاع می کند و در ٩٠ درصد موارد حداکثر کردن سود به فقیر شدن بدنه جامعه منجر میشود ، ما از این روند ارزیابی منفی داریم و حاضر نیستیم برای آن محتوا تولید کنیم .
نرخ موجود ارز به تقویت مزیت های نسبی ایران منجر میشود اما به حذف طبقه متوسط منجر میشود لذا ما از آن ارزیابی منفی داریم و در جهت تأیید آن ، محتوا تولید نمی کنیم
هر چه که به فقیر تر شدن جامعه منجر شود هر چند به سود یک تعداد از فعالین اقتصادی باشد از دیدگاه محمد حسین ادیب ارزیابی منفی میشود و ما در این بازی شرکت نمی کنیم همه عواقب آن را هم قبول می کنیم و هزینه های آن برایمان پشیزی ارزش ندارد
بازی فقیر تر کردن بدنه جامعه به ازای سود یک عده از فعالین اقتصادی بازی ما نیست
نظر به اینکه فضای مجازی بی رودرواسی در اختیار این دو گروه است و صدای مخالف در آن شنیده نمی‌شود ما در مقابل فضای مجازی قرار گرفته ایم
کار برای تیم تحقیق به شدت دشوار شده است.
متخصص علوم سیاسی عضو تیم تحقیق به سبب هزینه اجتماعی اجازه نمی دهد این دو دسته مقالات در کانال محمد حسین ادیب منتشر شود و ایشان حق وتو دارند یعنی اگر هر ٨ عضو تیم تحقیق با انتشار یک مقاله موافق باشند و عضو سیاسی معتقد باشد این مقاله حتی غیر مستقیم برای بیزینس گلد کوئیستی و روند فقیر تر کردن بدنه اجتماعی ؛ خوراک تهیه می کند اجازه انتشار نمی دهد.
محمد حسین ادیب بر اساس پروتکل کانال می تواند بر علیه رای عضو سیاسی تیم تحقیق موضع گرفته و به مقاله اجازه انتشار دهد اما تا کنون حتی یکبار از این حق خود استفاده نکرده است
با صراحت و با استخدام کلمات خشن اعلام میشود ما در این دو بیزنس نیستیم ؛ این بازی ما نیست
این نان خوردن به این ریش جنباندن نمی ارزد
ما در این دو بیزینس نیستیم ، مخاطبین می توانند انتخاب کنند
کسانی که در فضای مجازی از این دو بیزینس حمایت می کنند و ما را به عنوان دشمن فرضی مورد حمله قرار می دهند یا از ظرفیت ما در بخش اظهار نظر ممبر ها در اینستاگرام محمد حسین ادیب استفاده می کنند و دشنام می دهند ما را در ادامه راه مان دلیر تر می کنند
دیشب ساعت ٢ بامداد در پایان ساعت کاری به تیم تحقیق که هنوز احساس خستگی در آنها مشاهده نمی شد عرض کردم : ما این مسیر را ادامه می دهیم حتی به تنهایی ، ما درست می گوییم چون این دو گروه با ما مخالفت می کنند
به بچه ها گفتم رفتار شما عمیقأ در من احساس احترام ایجاد می کند
بعد به توصیه متخصص روان شناسی بازار تیم تحقیق ؛ فیلم مجید را دیدند « لباس بعد از عید برای گل قاپو خوب است » ، انگار برای شرایط اقلیمی - روانی تیم تحقیق سفارشی تهیه شده بود
فکر کنم دفعه دهم است که این فیلم را می بینم به من کمک می کند خیلی چیز ها را از یاد نبرم
فیلمنامه فرازمانی است ؛ لباس بعد از عید را می گویم
تو می خواهی آدمی بشی که نیستی برا زندگی که نمی خواهی

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 0 33 لینک کوتاه: riskac.ir/3710

مقالات