برداشت غلط ٩٩ درصد مخاطبین از مطالب محمد حسین ادیب

✍️محمد حسین ادیب

واقعیت یعنی آنچه که هست ، حقیقت یعنی آنچه که باید باشد .

از واقعیت یعنی « آنچه که هست » برداشت های مختلف وجود دارد .

همیشه دو فهم از واقعیت با هم تصادم می کند و نه یک فهم از واقعیت با اصل واقعیت .

از مطالب من فهم های مختلف هست.

چرا برداشت مردم از مطالب دیگران با هم فرق دارد ؟

انسان ها با پیش داوری است که وارد فهم مطالب همدیگر میشوند .

بدون پیش داوری فهم مطالب دیگران حاصل نمیشود

به شمار انسان ها پیش داوری متفاوت وجود دارد .

علاوه بر پیش داوری فهم انسان ها از مطالب همدیگربه دانش ، تجربه ، حب، بغض ، حالات روحی و ... متفاوت آنها هم بستگی دارد

چون تجارب انسان ها با هم متفاوت است لذا فهم آنها از مطالب همدیگر هم متفاوت است

چکیده بحث : ممبر های کانال و اینیستاگرام محمد حسین ادیب هر کدام به فهمی از مطالب محمد حسین ادیب می رسند که با پیش داوری ، دانش ، تجربه ، حب ، بغض و ...آنها مطابقت دارد .

انسان ها مطالب دیگران را به شکل شخصیت خود در می آورند تا بتوانند آن را بفهمند

مخاطبین مطالب من ، مطالب من را به شکل شخصیت خود در می آورند تا بتواند آن را درک کنند و بفهمند

سخنی با موافقین مطالب خود دارم : شما ها با مطالب من موافق نیستید شما به فهمی از مطالب من می رسید که با شخصیت خودتان مطابقت دارد و چون شخصیت انسان ها با هم متفاوت است من با موافقینی سر و کار دارم که خودشان همدیگر را قبول ندارند

سخنی با مخالفین دارم شما با من مخالفت نمی کنید شما به فهمی از مطالب من می رسید که با تجارب شما ، حب شما و بغض شما مطابقت دارد ، شما دارید علیه خودتان می نویسید ، داستان مخالفین من داستان حب و بغض های خودشان است

اگر با مطالب من پولدار شدید به من ارتباطی ندارد شما با فهم خودتان پولدار شدید بی جهت من را دخیل نکنید

راه حل : پس چه باید کرد ؟ چگونه می توان به فهمی از مطالب دیگران رسید که بیشترین انطباق را با مطالب گوینده داشته باشد ؟

استییگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد می نویسد در تحلیل هر سرمایه گذاری ٢٠ سرنخ هست یعنی هر  نوع تحلیل اقتصادی را باید با ٢٠ جزئیات همراه کرد و این جزئیات با عدد و آمار  راستی آزمایی شود

ساده شده مطلب هر تحلیل باید با ٢٠ آمار قابل راستی آزمایی باشد و البته آمار ها فقط شامل سرنخ ها باشد

من در مشاوره ها در تحلیل هر شرکت به ٢٠ سرنخ توجه دارم و برای شناسایی هر سرنخ هم یک آمار می خواهم نه تحلیل های کیفی .

با همین شیوه لیست بورس را تنظیم می کنیم هر شرکت بورسی را با ٢٠ شاخص آنالیز می کنیم

اشکال مخالفین تحلیل های بورسی من یک نکته است ، مخالفین یک شاخص : یعنی میزان حبابی بودن یک سهم را مورد انتقاد قرار می دهند و برای حبابی بودن هم یک عدد را مبنا قرار می دهیم : نسبت سود خالص به ارزش بازار ، متوسط نسبت سود خالص شرکتهای بورسی به ارزش بازار آنها ٣ درصد است یعنی کل بورس یک بازار است با بازدهی سرمایه ٣ درصد در سال

اما در کنار شاخص بالا ، ١٩ شاخص دیگر هم هست مخالفین از این یک شاخص بدون توجه به ١٩ شاخص دیگر در فضای مجازی برحسته کرده اند

توصیه به ممبر ها : مطالب تیم تحقیق من را در هر مورد به صورت یک بسته ٢٠ تائی رد یا قبول کنید

خود ما هم فقط یک قسمت از ٢٠ قسمت را به تنهایی قبول نداریم

اگر فقط یک قسمت از ٢٠ قسمت را بپذیرید و عمل کنید و ورشکست نشوید آدم خوش شانسی بوده اید

 

جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ 0 0 0 329 لینک کوتاه: riskac.ir/3464

مقالات