طعمه در بازار سهام چه کسانی هستند ؟

✍️دیدگاه شخصی محمد حسین ادیب : سواد جزئی

بازار بورس در آمریکا یا حباب مثبت دارد یا حباب منفی.

بازار ها یا دچار گران نمایی اند یا دچار ارزان نمایی . یعنی قیمت دارایی های سرمایه ای مثل سهام و مسکن یا بیش از ارزش ذاتی اش قیمت گذاری میشود یا کمتر از ارزش ذاتی اش . دوره  تعادل البته وجود دارد که قیمت دارایی های سرمایه ای در حد ارزش ذاتی اش قیمت گذاری میشود اما این دوره ها خیلی از نظر زمانی محدود است .

حداکثر میشود گفت بازار سهام و مسکن در آمریکا از سال ١٩٩٠ میلادی به غیر سال ٢٠١١ یا حباب مثبت داشته یا حباب منفی . سال ٢٠١١ طی ٢٨ سال تنها سالی است که قیمت سهام و مسکن در حد ارزش ذاتی اش در آمریکا قیمت گذاری شده است .

در ایران نیز همین گونه است مسکن و سهام یا حباب مثبت داشته یا حباب منفی .

در آذر ٨٧ که قیمت آپارتمان در تهران و اصفهان 5٠ درصد سقوط کرد مسکن وارد دوران حباب منفی شد .

حبابی بودن نه فی النفسه خوب است و نه بد ، حباب مثبت یا منفی بخشی جدائی ناپذیر از بازار است .

اینهایی که وقتی بازار دچار گران نمایی میشود خود را نابغه در بیزینس می دانند و وقتی بازار دچار ارزان نمایی شد به زمین و زمان دشنام می دهند ، طعمه هستند برای حرفه ای های بازار.

اصلا بازار با این طعمه ها زنده است ، طعمه ها در بورس کیانند ؟ طعمه کسی است که منکر حباب در بورس است ، نگویید در بورس پنجاه درصد ضرر کردم ، بگویید یک نفر سهام اش را به من فروخت و پنجاه درصد سود کرد ، نگویید پنجاه درصد ضرر کردم بگویید آن کسی که سهام اش را به من فروخت سهامداری می دانست ، اگر بخواهید با خودتان صادق باشید نگویید پنجاه درصد ضرر کردم بگویید در کاری که اصول آن را نمی دانستم وارد شدم و هنوز هم قبول ندارم که اشتباه کردم .

جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ 0 0 0 444 لینک کوتاه: riskac.ir/3463

مقالات