سمینار بایدها و نباید های کسب و کار در مرداد99

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

90 دقیقه

تاریخ برگزاری 7 مرداد99

بهمراه فایل اکسل رتبه بندی سهام 7مرداد سطح 2

تک فروشی