فضای مجازی طعمه صد سفته باز ( قسمت سوم )

✍️دید گاه شخصی محمد حسین ادیب: سابقه کاری : من ٣٠ سال در دانشگاه ، دانشجو را آماده کردم برای مشاغلی که دیگر وجود نداشت

سواد : جزئی
هیجده - فضای مجازی به شدت « فردا محور » است ، به شدت کوتاه بین است ، ملاک درست بودن هر نوع تحلیل اقتصادی فقط «قیمت های فرداست»  لذا سفته باز به سادگی می تواند او را به طعمه تبدیل کند ، فضای مجازی درک نمی کند که در هر رشته ای چند بازیگر ، بازار را کنترل می کند ، در ٨٠ درصد موارد ٨٠ درصد واردات  هر کالا را ٣ تا 5 نفر انجام می دهند این ٣ تا 5 نفر می توانند کمبود مصنوعی ایجاد کنند و قیمت ها را در کوتاه مدت بالا ببرند و افراد « فردا محور » را ملعبه خود کنند .

نوزده -فضای مجازی توجه ندارد که ١٠٠ شخصیت حقیقی و حقوقی با ثروت های بالای ١٠٠٠ میلیارد تومان در کشور  وجود دارد که با چند تلفن با هم هماهنگ میشوند و می توانند قیمت یک « چیز !؟» را چند برابر کنند و اینها کانال  های تلگرامی و اینیستاگرامی پشتیبان نیز دارند و متخصصین « تکنیکال محور » نیز بلافاصله منحنی آن را استخراج می کنند لذا فقط با چند تلفن در جلسات شبانه تصمیم می گیرند قیمت « یک چیز !؟» را بدون توجه به ارزش ذاتی اش به شدت مصنوعی گران کنند و اگر کسی با این روند مخالفت کرد با کانال های تلگرامی و اینیستاگرامی مورد هجوم همه جانبه قرار دهند .

بیست -فضای مجازی « جوان محور » است و به سادگی به وسیله ١٠٠ شخصیت حقیقی و حقوقی به عنوان طعمه انتخاب میشود نسل قبل را هر گز در چنین سطحی نمیشود فریب داد ، نسل قبل که سردی و گرمی روزگار را چشیده است بسیار پخته تر عمل می کند .

بیست و یک -بخشی از جوانان فضای مجازی با ثروت والدین که به سختی به دست آمده اما او برای آن رنج و زحمتی نکشیده وارد معاملات سوداگرایانه میشوند  که صد شخصیت حقیقی و حقوقی طراحی کرده اند و دارند ثروت پدر را به باد می دهند .

بیست و دو - البته فضای فوق در حالتی شکل گرفته که دولت دیگر قصد کنترل نرخ ارز را ندارد چون ارز ندارد و  خروج دولت از بازار ارز ، مورد استفاده سفته بازان قرار گرفته است و در این فضا ، طعمه از فضای مجازی انتخاب می‌شود . دو مطلب از هم جدا شود یکی کنار کشیدن دولت از بازار ارز و تورمی که ایجاد کرده و دوم : استفاده خاصی که از بی تجربگی نسل جوان در این فضا میشود که دو مطلب کاملا متفاوت است ، نسل قبل ممکن است نحوه استفاده از کامپیوتر را بخوبی نسل جوان نداند که نمی داند اما به این سادگی ها هم سفته باز نمی تواند فریب اش دهد ، بخشی از تورم اخیر به خروج دولت از بازار ارز مربوط است و بخشی از آن به ورود ١٨ میلیون جوان بین ٢٧ سال تا ٣٧ سال به بازار کار و بی تجربگی معدل نسل جدید بازاریان ، مشکل به این بازمیگردد که یک عمر تجربه کاری با یک نقاشی و کشیدن چند خط به نام« تحلیل تکنیکال» جایگزین شده است ، نقاشی جایگزین یک عمر تجربه شده است .

بیست و سه - فضای مجازی با از دست دادن عمده ثروت پدر طی یکسال آینده؛  اولین درس زندگی خود را خواهد گرفت و پخته میشود .

بیست و چهار - فضای مجازی طی یکسال آینده یاد می گیرد که طعمه نشود اما هزینه گرانی برای آن پرداخت خواهد کرد .

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ 0 0 0 700 لینک کوتاه: riskac.ir/3174

مقالات