اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 0 0 0 36392 لینک کوتاه: riskac.ir/311

بیشتر بدانید :

اقتصاد ایران،دلار،طلا،مسکن،سیستم بانکی

جهت شناخت مطالب کانال و اکادمی ریسک حتما این ویدیو را ببنید

مدت زمان 2ساعت 

اقتصاد ایران