سمینار رتبه بندی شرکت های برتر بورس خرداد99

تاریخ برگزاری 20خرداد99

مدت 2 ساعت 

بهمراه فایل اکسل شرکت های برتر بورس

پس از ثبت نام می توانید فایل های صوت و تصویر و اکسل را در همین صفحه دانلود کنید 

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 0 0 0 2193 لینک کوتاه: riskac.ir/3036

تک فروشی