سفته بازان 80 درصد دارایی خود را از دست می دهند

سفته بازان 80 درصد دارایی خود را از دست می دهند

سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار – اردیبهشت 99

يکشنبه ۰۸ تير ۱۳۹۹ 0 0 0 478 لینک کوتاه: riskac.ir/3032

کسب و کار