کشورها با کرونا در حال درست کردن مشکلات اقتصادی هستند

کشورها با کرونا در حال درست کردن مشکلات اقتصادی هستند

اقتصاد ایران در فاز نقاهت پس از کرونا – اردیبهشت 99

جمعه ۰۶ تير ۱۳۹۹ 0 0 0 325 لینک کوتاه: riskac.ir/2995

اقتصاد ایران