به کجا می رویم ؟

✍️دید گاه شخصی محمد حسین ادیب

🌹امسال تا زمستان ، تولید گاز به هزار میلیون متر مکعب می رسد .

باید در زمستان ، رسیدن تولید به هزار میلیون متر مکعب را جشن گرفت .

صادرات نفت قطع شد اما تولید گاز جانشین آن شد .

ایران از یک کشور « نفت پایه » به یک کشور « گاز پایه» تبدیل شد و در زمستان در این حوزه به یک رکورد می رسیم.

ما الان همان قدر گاز تولید می کنیم که قبلاً نفت .

ما بلد بودیم نفت را به ثروت تبدیل کنیم اما بلد نیستیم گاز را به ثروت تبدیل کنیم اما طی سه سال آینده این را هم یاد می گیریم !؟

🌹رحمت الهی بی دریغ است بارندگی چهل درصد از میانگین پنجاه ساله بیشتر است.

🌹مسرت بخش ترین خیر برای من محمد حسین ادیب ؛ این است که هر روز می خوانم یکی از سد های کشور به سبب وفور آب در پشت سد سرریز کرده است ، سرریز کردن سد طالقان و سد های خراسان انسان را به وجد می آورد . حال آدم خوب میشود!

🌹در زندگی این قدر خوشحال نشده بودم که دیروز خوشحال شدم ، وقتی در مشاوره فردی از جیرفت گفت بارندگی به قدری خوب است که کشاورزی منطقه که داشت تعطیل می شد دارد مجددا احیا می‌شود و پولدار شدن کشاورزان روی قیمت مسکن در کرمان اثر گذاشته است ، مسکن در کرمان کمی جان گرفته چون کشاورزان دارند پولدار می شوتد.خیلی خیر با حالی بود .شارژ شدم .

تحلیل دیروز کانال که تولید گاز پایه صادراتی ، در فروردین با وجود تعطیل بودن اقتصاد دنیا ، 6 درصد افزایش یافته برای هر ایرانی نوید بخش بود .

با این نرخ ارز ، تولید در کشور در مسیر درست حرکت می کند .

این نرخ ارز به رشد سنگین صنعت ایران منجر میشود.

این نرخ ارز ، مسئله اشتغال در کشور را هم حل می کند .

🌹اگر در یک خانواده دو جوان بیکار هست و این نرخ ارز سه سال ادامه داشته باشد بعد از سه سال دو جوان بیکار میشود یک جوان بیکار .

ایران از یک کشور « نفتی ، بازرگانی » در حال تبدیل به یک کشور « گازی ، کشاورزی » است با یک پرانتز ، قبلا یک بخش خدمات داشتیم که متکی به بخش « نفتی ، بازرگانی » بود و اکنون یک بخش خدماتی نیاز داریم که متکی به بخش « گازی ، کشاورزی » است .

برای فعال بودن در یک اقتصاد « گازی ، کشاورزی » به مهارت هائی نیاز هست که ٨٠ درصد فعالین اقتصادی ایران فاقد آن اند .

هشتاد در صد مهارت ایرانیان ، به درد یک اقتصاد « نفتی ، بازرگانی » می خورد .

افرادی که فاقد مهارت برای فعالیت اقتصادی در دوران جدید اند در فضای مجازی ، همه چیز را زیر سئوال می برند ، اینها در گفتگو با هم سریعا به تفاهم می رسند ، افرادی که راه نان در آوردن را در شرایط جدید نمی دانند در گفتگو با هم خیلی زود به نتیجه می رسند . اینها عوامل بیرونی جز خود را عامل همه مشکلات می دانند. عامل حذف اینها از بازار بروز نبودن مهارت اینهاست.

برخی از مسئولین بانکی فقط به فکر این اند که از پست خود استفاده کنند و خود را ببندند این مقاله به معنای تائید این افراد نیست.

برخی رشوه می گیرند و حق یک عده را می گیرند می دهند به عده دیگر ، این مقاله تایید اینها نیست (در دادگاهها ) .

برخی از مسئولین رشوه می گیرند قانون را ندیده می گیرند این مقاله تایید این دسته هم نیست ( در گمرکات ، سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها )

نود و نه درصد آنچه را که دولت در فروردین خرج کرده است پرداخت حقوق به شاغل و بازنشسته و آموزش و درمان بوده است این مقاله به معنای تایید سالم بودن پرداخت های دولت در فروردین ماه سال ٩٩ هست ، من از سالم بودن تا ٩٩ درصد پرداخت های دولت در فروردین ٩٩ دفاع می کنم ٩٩ درصد فقط پرداخت حقوق بوده است ، ساختار خرج کردن دولت سالم است ، با قطع صادرات نفت پولی نیست که بدزدند ، فساد موجود در بخش آموزش و درمان دولتی دله دزدی است ، کل اش عددی نیست ، جدی نگیرید ،آنچه که هست صرف پرداخت حقوق و هزینه درمان و آموزش میشود اطلاعات قبل را به حالا تعمیم ندهید.

@adibmh

چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 1112 لینک کوتاه: riskac.ir/2940

مقالات