رشد شش درصدی تولید در اوج کرونا نسبت به قبل

✍️دیدگاه شخصی محمد حسین ادیب

میزان مصرف گاز ، میعانات و دیگر انواع انرژی شاخصی است که وضعیت تولید در کشور را نشان می دهد سال ٩٨ معادل یک میلیون و 64٠ هزار بشکه ارزش حرارتی نفت ، انرژی در صنایع کشور مصرف شده است.

مصرف انرژی در بخش تولید معادل ٧5 درصد صادرات نفت قبل از تحریم است .

مصرف گاز در صنایع عمده شاخصی است که روند تولید «صادرات محور » در کشور را نشان می دهد مصرف گاز در فروردین ماه نسبت به معدل سال ٩٨ رشد 6 درصدی را نشان می دهد ، رشد 6 درصدی بخش تولید صادراتی در اوج کرونا ، تامل‌برانگیز است .

تولید « صادرات محور » وارد فاز صعودی شده است.

باید بین تولید « صادرات محور » و بورس ارتباط وثیق ایجاد شود .

@adibmh

دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 572 لینک کوتاه: riskac.ir/2938

مقالات