کرونا باعث شد 5 هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شود

کرونا باعث شد 5 هزار میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شود

سمینار عوامل موثر بر نرخ طلا – فروردین 99

شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 928 لینک کوتاه: riskac.ir/2863

دلار و طلا