امسال ریسک از طلبکار به بدهکار منتقل می شود

امسال ریسک از طلبکار به بدهکار منتقل می شود

سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار – فروردین 99

چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 521 لینک کوتاه: riskac.ir/2835

کسب و کار