پاسخ به انتقادات از محمد حسین ادیب در خصوص بورس

✍️محمد حسین ادیب

صد اظهار نظر در خصوص دیدگاههای بورسی محمد حسین ادیب در اینیستاگرام مورد ارزیابی قرار گرفت در 99 مورد، اظهار نظر نشان می داد لیست هفتگی محمد حسین ادیب مورد مطالعه قرار نگرفته است در واقع چیزی رد یا قبول میشود که دیدگاههای محمد حسین ادیب نیست نه اظهار نظر موافقان و نه مخالفان ، محمد حسین ادیب هر شرکت را با 40 طبقه بندی ارزیابی می کند در ذیل تحلیل این هفته آمده است  از خوانندگان درخواست میشود جزئیات ذیل را رد یا قبول کنند.

بخش های مختلف اقتصادی از سودآوری یکسان در بورس برخوردار نیستند نسبت سود به فروش در بخش معادن 42 درصد ، پتروشیمی 28 درصد ، فولاد 27 درصد ، سیمان و داروئی 19 درصد ، کاشی 15 درصد ، قند 13 درصد و  خودرو منفی 41 درصد.

پنجاه درصد سهام خریداری شده در 9 روز گذشته برای خرید 44 شرکت تخصیص یافته که نشان می دهد سهام خاصی مد نظر بازار است

سی و هفت شرکت 93 درصد سود خالص بورس را در یکسال گذشته  تولید کرده اند اما فقط 21 درصد از سهام خریداری شده طی 9 روز گذشته به آنها تعلق داشته است.

گزاره بالا نشان می دهد بازار به سمت خرید شرکتهای سود آور سمت گیری ندارد.

بالغ بر 49 شرکت نسبت به آخر شهریور 98 بیش از 300 درصد رشد ارزش بازار داشته اند اما فقط 15 درصد از سهام معامله شده طی 9 روز گذشته را شامل میشوند.

سهامی که به شدت افزایش یافته اند از اقبال کمتری در بازار برخوردارند.

ارزش بازار شرکتهای بورسی منهای بانکها ، بیمه ها و سرمایه گذاری ها2273 هزار میلیارد تومان است اما سهام شناور 332 هزار میلیارد تومان  است که نشان می دهد 14.6 درصد از سهام، شناور است.

به استثنای 14.6 درصد از سهام ، بقیه سهام بورسی هننوز به مالکین اولیه تعلق دارد این نشان می دهد بورس یک بازار 332 هزار تومانی است و خیلی کوچک است.

بیست و پنج شرکت 50 درصد سهام شناور بورس را تشکیل می دهند سهامی که معامله میشود در عمل به  میزان 50 درصد فقط به 25 شرکت تعلق دارد

در 9 روز گذشته 54 هزار میلیارد تومان سهام خریداری شده که معادل 16 درصد از کل سهام شناور است که نشان می دهد بیش از ظرفیت بورس پول به سمت بورس روان شده است.

در هیچ کجای دنیا 16 درصد سهام طی 9 روز بفروش نمی رسد عجیب است.

سهامدار باید  نسبت به سود خالص یکساله پس از کسر مالیات به ارزش روز بازار شرکت حساس باشد این نشان می دهد دوران بازگشت سرمایه چند سال است.

در ده شرکت بورسی بازگشت سرمایه کمتر از ده سال است.

در 9 شرکت بورسی دوران بازگشت سرمایه بین 10 تا 20 سال است.

در 30 شرکت بورسی دوران بازگشت سرمایه بین 20 تا 50 سال است.

در 51 شرکت دوران بازگشت سرمایه بین 50 تا 100 سال است.

در 99 شرکت بورسی دوران بازگشت سرمایه بین 100 تا 200 سال است.

در 98 شرکت بورسی دوران بازگشت سرمایه بین 200 تا 300 سال است.

در 135 شرکت بورسی دوران بازگشت سرمایه بین 300 سال تا 434 سال است.

جمعه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 1232 لینک کوتاه: riskac.ir/2818

مقالات