مدیریت ارتباطات راهبردی در کسب و کار

مدیریت راهبردی ارتباطات در کسب و کار
دوره آموزشی آنلاین
استاد : حمید شکری خانقاه
نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی

سرفصلهای دوره :

مدیریت ارتباطات انسانی درکسب و کار
عوامل بازدارنده روابط عمومی ها و علل ناکارآمدی آنها
عاملان اصلی عدم رشد روابط عمومی راهبردی
الگوی مدیریت راهبردی ارتباطات
شش ضلع یک ارتباط اثربخش
پنج اصل ارتباط موثر
ترسیم درخت روابط عمومی هوشمند
رازهای شیفته کردن دیگران

🔶مدیران روابط عمومی بدانند ؛
روابط عمومی راهبردی از روزمرگی و کلیشه گرایی اجتناب می کند و راز موفقیت خود را در ترسیم نقشه راه ، اولویت بندی برنامه ها ،تفکیک موضوعات ارتباطی  و دغدغه های راهبردی از غیر راهبردی ، مسئله شناسی و  استراتژی سازی ارتباطی  و اتخاذ تصمیمات کلیدی درست برای اخذ نتایج کلیدی  درست در نظام ارتباطی  سازمانها  می داند ....
اگر ندانیم کجا می رویم دیگر فرقی نمی کند چه راهی در پبش گرفته ایم، و اگر می دانیم کجا می رویم باید برنامه و نقشه راه داشته داشته باشیم


60 دقیقه

لینک ثبت نام در سایت مدرسه عالی رسانه

Www.elac.ir/clf/1545

لینک ثبت نام در سایت اکادمی ریسک بازار
Www.riskac.ir/2806

دوره به صورت فایل تصویری می باشد پس از ثبت نام می توانید دانلود کنید

دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ 0 0 0 2214 لینک کوتاه: riskac.ir/2806

سمینار