کانادا 1.5 میلیارد دلار واردات بیشتر از صادرات است

کانادا 1.5 میلیارد دلار واردات بیشتر از صادرات است

سمینار تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا

پنجشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 555 لینک کوتاه: riskac.ir/2611

مهاجرت