استرالیا 126 درصد، کانادا 117 درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

استرالیا 126 درصد، کانادا 117 درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

سمینار تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا

جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 262 لینک کوتاه: riskac.ir/2606

مهاجرت