استرالیا 30 درصد، کانادا 23 درصد نسبت به سال 2011 کاهش ارزش پول ملی داشته است

استرالیا 30 درصد، کانادا 23 درصد نسبت به سال 2011 کاهش ارزش پول ملی داشته است

سمینار تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا

پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 0 0 0 2614 لینک کوتاه: riskac.ir/2604

مهاجرت