مجموعه سمینارهای «نبض بازار در ماه آینده» - سال 98

سمینارها به صورت فایل صوتی و تصویری می باشد قابل دانلود

سمینار نبض بازار در اسفند98
سمینار نبض بازار بهمن98
سمینار نبض بازار دی98
سمینار نبض بازار مهر98
سمینار نبض بازار اذر98
نبض بازار در مرداد98
نبض بازارابان98

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ 0 0 0 2069 لینک کوتاه: riskac.ir/2572

دوره های اموزشی