مجموعه سمینارهای «دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار» - سال 98

سمینارها به صورت فایل صوتی می باشد قابل دانلود

سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار اسفند98

سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار /دی98
سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار /اذر98
سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار ابان98
باید ها و نبایدهای کسب و کار در مرداد98/صوتی
سمینار باید ها و نباید های مهر98 /2مهر98/صوتی
سمینار باید ها و نباید های شهریور98
سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار /بهمن98

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ 0 0 0 2476 لینک کوتاه: riskac.ir/2571

دوره های اموزشی