دوره ویژه بورس

1- در بورس چگونه سود کنیم و چگونه از زیان جلوگیری کنیم

2- در بورس چگونه ارزش سهام خود در مقابل بیست زیان احتمالی جلوگیری کنیم

3- آموزش استراتژی خرید و فروش سهام در بورس

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 0 0 0 4028 لینک کوتاه: riskac.ir/2570

دوره های اموزشی