سمینارهای سال 97

پیش بینی نرخ دلار (عوامل موثر بر نرخ دلار) (تصویر 1)
پیش بینی نرخ طلا (تصویر 2)
پیشنهاد بسته دارایی شخصی ( رعایت ده نکته در بسته دارایی) (تصویر 3)
به چه کشور هایی مهاجرت شود (تصویر4)
پیشنهاد لحاظ ٢٠ نکته در انتخاب کسب و کار جدید (تصویر 5)
پیش بینی نرخ دلار در بازار جهانی ؛ ( دلار بهتر است یا یورو یا درهم امارات) (تصویر6)
پیشنهاد ٣٠ سهام برتر در بورس ( از دید فاندامنتال) (تصویر 7)
تاثیر نرخ دلار بر بخش های مختلف اقتصادی (تصویر 8)
پیشنهاد بسته دارایی شخصی٢ ( پیشنهاد سبد دارایی ) (تصویر 9)
پیشنهاد ده نکته در خرید سهام (تصویر 10(
پیشنهاد لحاظ ٢٠ نکته در مدیریت کسب و کار فعلی (تصویر 11)
در مهاجرت از منظر اقتصادی به چه نکاتی توجه شود ) (تصویر 12)
14دی97پیش بینی آینده قیمت نفت بر اقتصاد ایران (تصویر 13)
پیش بینی میزان تورم در سه سال اینده28 دی (تصویر 14)
پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی با دید 3 تا 5 ساله 21 دی (تصویر 15)
تاثیر بودجه سال 98 بر اقتصاد ایران 7دی97 (تصویر 16)
ارایه راهکار برای کنترل و تصمیم سازی داخلی شرکت ها (تصویر 17)
ارایه راهکار برای مهار و مدیریت عوامل برون شرکتی در اداره شرکت ها (تصویر 18)
راهکار برای تامین مالی شرکت ها (تصویر 19)
منشور معاملاتی ارایه 50 مولفه در معامله گری موفق (تصویر 20)
یازده اصل پایه برای باقی مانده در محیط کسب و کار (تصویر 21)

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 0 0 0 1187 لینک کوتاه: riskac.ir/2566

دوره های اموزشی