لیست هفتگی بورس منتهی به 24 بهمن 98

تحلیل این هفته بیست و یک بهمن نود هشت
نسبت سود خالص به ارزش بازار ، شاخصی است که نشان می دهد سرمایه چند ساله باز می گردد.
با این نرخ سود سپرده ، سرمایه ها باید پنج ساله باز گردد .
در آمریکا نود درصد شرکتهای موفق بازگشت سرمایه چهار ساله است .
بیست و شش شرکت بورسی ، سرمایه پنج ساله باز می گردد .
چهل و هشت شرکت دوران بازگشت سرمایه بین پنج تا ١٠ سال است .
صد و ٢٨ شرکت دوران بازگشت سرمایه بین ١٠ تا ٢٠ سال است .
صد و ٣٩ شرکت بازگشت سرمایه بین ٢٠ سال تا 5٠ سال است .
صد و ٢٢ شرکت بازگشت سرمایه بین 5٠ سال تا ١٠٠ سال است .
صد و ١١ شرکت زیان ده هستند
قیمت سهام به روند ورود سرمایه اشخاص حقیقی بستگی دارد در صورت تداوم روند صعودی افزایش ورود سرمایه اشخاص حقیقی ، ارزش سهام واکنش مثبت و در صورت نزولی شدن روند ورود سرمایه ارزش سهام واکنش نزولی خواهد داشت

 

دانلود فایل اکسل در قسمت مستندات مر تبط

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 0 1551 لینک کوتاه: riskac.ir/2409

سمینار