سود سپرده و نرخ بهره باعث متوقف شدن معاملات مسکن شده

سود سپرده و نرخ بهره باعث متوقف شدن معاملات مسکن شده

سمینار عوامل موثر بر نرخ مسکن - 20ابان98

پنجشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 564 لینک کوتاه: riskac.ir/2356

مسکن