میزان وم جدید بانکها 26 درصد بیشتر از سال 90 بوده

میزان وم جدید بانکها 26 درصد بیشتر از سال 90 بوده

سمینار عوامل موثر بر نرخ مسکن - 20ابان98

دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ 0 0 0 638 لینک کوتاه: riskac.ir/2354

مسکن