در مهرماه فقط 37 درصد خانه ها نوساز بوده

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/2349

بیشتر بدانید :

در مهرماه فقط 37 درصد خانه ها نوساز بوده

سمینار عوامل موثر بر نرخ مسکن - 20ابان98

مسکن