لیست هفتگی بورس منتهی به 19 دی98

عملکرد بورس در یک هفته گذشته
یکصد و پنج شرکت کاهش ارزش سهام بیش از 15درصد
یکصد و چهل و دو شرکت کاهش ارزش سهام بین 10 تا 15 درصد
یکصد و نوزده شرکت بین 5 تا 10 درصد کاهش ارزش سهام
یکصد و چهارده شرکت کاهش ارزش بین صفر تا پنج درصد
بالغ بر 97 شرکت افزایش ارزش سهام بین صفر تا ده درصد
سی شرکت افزایش ارزش سهام بین 10 تا 28 درصد

 

دانلود فایل اکسل در قسمت مستندات مرتبط

جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ 0 0 0 857 لینک کوتاه: riskac.ir/2297

تک فروشی