افراد حقیقی در مهرماه روزانه 2600 میلیارد تومان سهام در بورس خریداری کردند

جمعه ۰۶ دی ۱۳۹۸ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/1257

بیشتر بدانید :

افراد حقیقی در مهرماه روزانه 2600 میلیارد تومان سهام در بورس خریداری کردند

سمینار نبض بازار در آبان 98

سهام