لیست هفتگی بورس و اقتصاد جهانی -19تیر 1403

فایلهای اکسل در پایین همین صفحه (فایلهای مرتبط ) قابل دانلود است

لطفا برای استفاده صحیح و کامل از کامپیوتر استفاده نمایید

هر بحث در شیت جداگانه قرار دارد

این لیستها شامل :

تحلیل بورس تهران :

سهم کم ریسک بر اساس امتیاز - سهم پربازده در ماه گذشته - شناخت اقتصاد ازراه شاخصهای بورس - کم ریسکها بر اساس رشته و دلار - سهم کم ریسک بر اساس سود -

لیست اقتصاد جهانی :

وضعیت ارزی- برابری ارز     - شرایط کار     - بدهی کشورها     -  سیاست انقباضی مالی     -  شاخص بورس کشورها     - شاخص مسکن کشورها     -  بورس  امارات     - بورس استرالیا     -  بورس فرانسه     -  بورس ترکیه     -  بورس کانادا     -  بورس ژابن     -  بورس چین     - بورس انگلیس     - بورس داوجونز     -  بورس نزدک امریکا     -  تورم      - بورس آلمان     - بورس کره     - ثروت به چه کشورهایی می رود

سه شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۳ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/11913

تک فروشی