لیست شرکت های برتر بورس منتهی به 8 اذر98

فایل به صورت اکسل می باشد 

در قسمت مستندات قابل دانلود است 

تحلیل این هفته هفتم آذر ماه 1398

نگاهی مثلثی به بورس بهتر واقعیت بورس را نشان می دهد، نگاهی از ده مهر نود و هشت به بعد ، نگاه شش ماهه و نگاهی سه ساله 
در نه مهر دوهزار و پانصد میلیارد تومان حقیقی ها در بورس سهام خریدند که در تاریخ بورس بی نظیر بود و دیگر هم تکرار نشد متوسط خرید سهام در بورس از ده مهر تاکنون هزار و پنجاه میلیارد تومان و این بورس را حبابی کرد.
رشد ارزش سهام بر اساس عملکرد شش ماهه
صد و هفتاد و نه شرکت بیش از صد در صد
صد و هفتاد و چهار شرکت بین پنجاه تا صد در صد
صد و نود و یک شرکت بین ده تا پنجاه درصد
بیست و دو شرکت تا ده درصد
بیست شرکت رشد منفی داشته اند
مجموعا پانصد و نود شرکت در رتبه بندی لحاظ شد

جمعه ۰۸ آذر ۱۳۹۸ 0 0 0 949 لینک کوتاه: riskac.ir/1167

تک فروشی