قیمت آپارتمان چقدر کاهش یافته است ؟

✍️محمد حسین ادیب
مردم معمولا  دارائی مسکنی خود را ٣٠ درصد بیشتر از مبلغی که بازار حاضر است برای آن پول پرداخت کند در ذهنیت خود قیمت گذاری می کنند
معاون اتحادیه املاک اعلام کردند که آپارتمان بزرگ متراژ در تهران 4٠ درصد و کوچک متراژ ٣٠ درصد نسبت به اوج سال جاری کاهش داشته است
دیروز مشاوره ای داشتم که ادعا می کردند آپارتمان در تهران 4 برابر شده است.
کدام صحیح است ؟ به واقع آپارتمان در تهران نسبت به قبل از گرانی در آذر ٩6 چقدر گران شده و بعد از گران شدن چقدر ارزان شده است ؟
قیمت های ذیل قیمت فروش یک متر آپارتمان در یک مجتمع آپارتمانی در شمال تهران است ( قیمت هایی است که آپارتمان به واقع به فروش رفته است و با قیمت های اعلامی فرق دارد ).
قیمت یک متر آپارتمان فروش رفته در شمال تهران :
آذر ٩6: ١٩ میلیون تومان
بهمن ٩٧: ٣4 میلیون تومان
اردیبهشت ٩٨: 5٠ میلیون تومان
اول آذر ٩٨: 4٠ میلیون آپارتمان برای فروش هست اما قیمتی که بازار حاضر به خرید است برای کسی که به پول احتیاج داشته باشد و برای کسی که پول داشته باشد ٣6 تا ٣٧ میلیون تومان است ، ٣6 میلیون تومان ده روز قبل معامله شده است

جمعه ۰۱ آذر ۱۳۹۸ 0 0 0 4115 لینک کوتاه: riskac.ir/1162

مقالات