پرداخت مالیات منبعد بر اساس تراکنش بانکی ( ده مقاله طی دوماه آینده - مقاله اول )

 

✍️محمد حسین ادیب

از سه شنبه ١4 آبان ٩٨قوانین ضد پول شوئی که با مقررات اف ای تی اف کاملا منطبق است به شبکه بانکی ابلاغ شد.

نگارنده سه سال قبل در هیئت مدیره یک بانک بزرگ گفت:  آنچه در بانک تحت عنوان مقررات ضد پول شوئی عمل میشود فقط یک درصد آن چیزی است که در دنیا به آن عمل میشود.

آنچه که ١4 آبان ابلاغ شد عین قوانین پول شوئی در دنیاست و هیچ نهاد ناظر پول شوئی ، منبعد در جهان نمی تواند ادعا کند قوانین ایران با قوانین پول شوئی منطبق نیست.

ابلاغیه ١4 آبان نیاز به آئین نامه های اجرائی جداگانه دارد که بانکها ، سازمان امور مالیاتی ، گمرکات و تقریبا همه واحد ها در ایران در جهت انطباق با آن باید تهیه و ابلاغ کنند.

روح ابلاغیه ١4 آبان یک چیز است : دریافت مالیات منبعد فقط باید بر اساس تراکنش بانکی باشد و نه پرونده های مالیاتی ، ابلاغیه یعنی شیوه موجود دریافت مالیات باید منسوخ شود.

بانکها فقط حق دارند پولی را بپذیرند که مطمئن باشد با قانون پول شوئی منطبق باشد.

از کجا دانسته میشود پولی که به حساب بانک ریخته میشود با قانون پول شوئی مغایرت ندارد ؟ هر پولی که به حساب بانک ریخته میشود برای بانک باید محرز شود که مالیات آن پرداخت شده است ، هر پولی که مالیات آن پرداخت نشده پول شوئی است مگر اینکه مالک پول به بانک مدارک لازم دال بر اینکه پول شوئی نیست ارائه دهد.

در وضع موجود تراکنش هر فردی در سال اگر بیش از 5 میلیارد تومان بود،  به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود ، این لیست اکنون ماهانه بوسیله بانکها برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود که ماهانه کافی نیست و باید هفتگی شود.

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 1598 لینک کوتاه: riskac.ir/1155

مقالات