دولت با کاهش صادرات نفت چگونه اداره میشود ؟

 

✍️محمد حسین ادیب

نرخ دلار به ضرورت های بودجه ای دولت هم بستگی دارد .

دولت ماهانه ٩ هزار میلیارد تومان به شاغلین حقوق پرداخت می کند.

بخشی از حقوق بازنشستگان هم از محل کمک دولت تامین میشود دولت در ماه 4 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کمک می کند.

قاعده بودجه نویسی دولت بر یک اصل استوار بود ، حقوق شاغلین و کمک دولت به بازنشستگان باید از محل صادرات نفت پرداخت شود و بعد اگر چیزی ماند در بقیه قسمت ها هزینه شود.

با کاهش سنگین صادرات نفت ، حقوق شاغل و بازنشسته از کجا باید پرداخت شود ؟ اگر دولت می خواست حقوق را از محل منابع بانک مرکزی پرداخت کند نرخ دلار سر به فلک می کشید.

در مهر ماه دولت ١٢ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد و مجموعا ١٣ هزار میلیارد تومان حقوق به شاغل و بازنشسته پرداخت کرد که فقط هزار میلیارد تومان کسری داشته است یعنی حقوق را از محل مالیات پرداخت کرده است.

دولت بقیه هزینه های خود را منهای حقوق ، ٧٠ درصد کاهش داده است لذا دولت بدون اینکه تورم درست کند خود را با کاهش صادرات نفت تطبیق داده است .

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 1446 لینک کوتاه: riskac.ir/1153

مقالات