توصیه به ایرانیان مقیم آمریکا برای سرمایه گذاری

 

✍️محمد حسین ادیب

تمرکز اول : مشکلات جهان به این باز می گردد که بحران سال 2008 به صورت ریشه ای حل نشد و فقط مشکلات به بعد منتقل شد ( نخست وزیر سابق انگلیس ) .

تمرکز دوم : ریشه دوم مشکلات جهانی به این باز می گردد که که سیاست انبساطی پولی آمریکا بیش از حد طولانی میشود و این به تشکیل حباب در اقتصاد جهانی منجر میشود ریشه بحران سال 2008 طولانی شدن بیش از حد سیاست انبساطی پولی آمریکا بود .

تمرکز سوم : ریسک ناشی از تغییرات سریع فن آوری در بورس به فروش می رود  و بعد بورس فرو می ریزد ( ریشه بحران سال 2001 ) .

تمرکز چهارم - اکنون جهان با معضل طولانی شدن بیش از حد سیاست انبساطی آمریکا مواجه است امریکا دارد بیش از حد پول به اقتصاد جهان تزریق می کند ، رشد پول بیش از رشد تولید است .

تمرکز پنجم - سیاست فدرال رزرو سیاست انقباضی صحیحی بود و در همین چهارچوب تراز بانک مرکزی آمریکا طی یکسال از 4400 میلیارد دلار به حدود 3700 میلیارد دلار کاهش یافت اما طی دو ماه گذشته مجددا فدرال رزرو سیاست انبساطی پررنگ در پیش گرفت و تراز را 187 میلیارد دلار افزایش داد که به نظر می رسد به سبب ضرورت های انتخاباتی آمریکاست ، بنابر این آمریکا سیاست پولی به شدت انبساطی در پیش گرفته است.افزایش تراز به زبان ساده یعنی پول بدون پشتوانه چاپ می کنند و مشکلات را حل می کنند .

این سیاست انبساطی در فصل انتخابات آمریکا باعث رشد اقتصادی ، بهبود اشتغال و مثبت شدن دیدگاه مردم نسبت به ترامپ میشود اما در برش میان مدت دستور العمل فاجعه است . مشکلات را با چاپ اسکناس نمیشود حل کرد .

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 703 لینک کوتاه: riskac.ir/1149

مقالات