معرفی دوره تحلیل اقتصاد ایران در سال 1403 از دیدگاه دکتر مهدی کنعانی

مدت 3 ساعت

 

لینک خرید دوره

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/11304

رایگان