دوره اصالت و رهبری در سازمان هدفمند - دکتر اناهیتا راد

اصالت و رهبری در سازمان هدفمند 

مدرس : دکتر آناهیتا راد

زمان : 175 دقیقه

2 جلسه

سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/10908

دوره های کاربردی