انتقال ارز صادرات نفت با مشکل روبرو نیست

سمینار غافلگیری بازار با عادی شدن صادرات نفت - نبض بازار شهریور1402

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/10792

اقتصاد ایران