امکان عوض شدن روند موجود بازار

 

✍️محمد حسین ادیب

✅هزار و هشت صد میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد 97 درصد نقدینگی ، سپرده بانکی است

✅با شرایط جدید نصف نقدینگی مازاد است و باید حذف شود حذف نقدینگی مازاد به سه صورت ممکن است

1️⃣مردم فردا صبح به بانک مراجعه کنند و نصف سپرده خود را به بانک ببخشند تا نقدیتگی نصف شود چنین کاری عملا غیر ممکن است اما در عمل اتفاقاتی می افتد که همان اثر بخشیدن سپرده را دارد

2️⃣با افزایش قیمت دلار ، قدرت خرید نقدینگی کاهش می یابد ، مردم در آبان ٩6 بالغ بر ٣٨٠ میلیارد دلار نقدیتگی داشتند

✅در اول اردیبهشت نقدینگی با نرخ جدید دلار به ١٢5 میلیارد دلار کاهش یافت یعنی نقدینگی در عمل به دلار  و نه ریال 6٧درصد کاهش یافت یعنی مردم 6٧ درصد سپرده های خود را به بانک بخشیدند

✅اما با نرخ دیروز ارز نقدینگی به ١١6 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی ظرف ٢٠ روز مردم دو درصد دیگر از سپرده های خود را به بانک بخشیدند اکنون نقدینگی فقط ٣١ درصد آبان ٩6 است

هنوز این نقدینگی مازاد است ، حذف نقدینگی مازاد به استثنای افزایش نرخ ارز  فقط با کاهش سرعت گردش نقدینگی ممکن است

3️⃣کاهش سرعت گردش نقدینگی به این معناست که ١١6 میلیارد دلار نقدینگی مثلا به جای اینکه سالی چهار بار بچرخد سالی دو بار بچرخد

↔️جای این دو را می توان با هم عوض کرد ، می توان به جای اینکه دلار گران تر شود سپرده گردش کمتر داشته باشد

🔁می توان با کاهش بیشتر سرعت گردش ، از افزایش بیشتر دلار جلوگیری کرد اما کار بیشتری نمی توان کرد

هر چه  دلار گران تر شود سرعت گردش پول کمتر کاهش می یابد و هر چه سرعت گردش پول کاهش بیشتری یابد از شدت افزایش دلار کاسته میشود

🌪اگر از یک مکانیزم به صورت افراطی استفاده شود یعنی از یک عامل به تنهایی استفاده شود و استفاده از عامل دوم ، کنار گذاشته شود ، بیم عکس العمل معکوس بازار به صورت شدید وجود دارد یعنی استفاده افراطی فقط از افزایش نرخ دلار ، ممکن است دلار را به جایی برساند که کاهش سرعت گردش پول به صورت افراطی جایگزین افزایش نرخ ارز شود ، کاهش سرعت گردش پول ممکن است به صورت ناتوانی بدهکاران از بازپرداخت بدهی به صورت خشن خود را نشان دهد، در نقطه ای ممکن است بانکها نتوانند بدهی خود به سپرده گذاران را پرداخت کنند و یا اینکه شرکت های بزرگ نتوانند بدهی خود به تامین کنندگان را پرداخت کنند ، اینکه گفته میشود فروش در بازار نقدی شده در برخی سطوح درست است اما شرکتهای بورسی ٢4٠ هزار میلیارد تومان به تامین کنندگان خود بدهکار هستند لذا فروش نقدی به شرکتهای بورسی اصلا اتفاق نیفتاده است ، ممکن است در نقطه ای  بانکها و شرکتهای بزرگ ، با ناتوانی در پرداخت بدهی ، سرعت گردش پول را کاهش دهند و در آن نقطه دلار تحت فشار نزولی و کاهشی قرار می گیرد

نتیجه گیری :
اکنون نقدینگی مازاد با افزایش نرخ ارز خنثی میشود و در آینده ( دیر یا زود ) ، با کاهش سرعت گردش نقدینگی ( به زبان بسیار ساده پول در دست مردم چرخش کمتری در سال داشته باشد)

استعداد بد فهیمده شدن :
مقاله بالا استعداد بد فهمیده شدن دارد ، این مقاله مصداق بلند فکر کردن است ، آنهایی که معترض اند که پول درآوردن غیر از پولدار شدن است ، آنهایی که به دفعات پولدار شده اند و بعد آن را از دست داده اند ، آنهایی که معتقدند جوجه ها را آخر پاییز می شمارند ؛ این مقاله برای آنها مفید است ، کسانی که به فکر سودهای کوتاه مدت از بازارند این تحلیل برای آنها مفید نیست و به تشخص خود عمل کنند که مغایر پیام این مقاله است ، البته که در کوتاه مدت باید به سیگنال های کوتاه مدت عنایت داشت

@adibmh

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 909 لینک کوتاه: riskac.ir/1071

مهاجرت