لیست بورس و اقتصاد جهانی - 4 مهر 1402

فایلهای اکسل در پایین همین صفحه (فایلهای مرتبط ) قابل دانلود است

لطفا برای استفاده صحیح و کامل از کامپیوتر استفاده نمایید

هر بحث در شیت جداگانه قرار دارد

این لیستها شامل :

تحلیل بورس تهران :

رفتار سهام داران عمده بورس  -  اوراق  - بیشترین سود در یک ماه گذشته  - بیشترین سهم معامله شده دریک ماه  - رشد سهم به اسفند 98 بدون تورم  -  نحوه استفاده فایل وتحلیل بورس

لیست اقتصاد جهانی :

وضعیت ارزی- برابری ارز     - شرایط کار     - بدهی کشورها     -  سیاست انقباضی مالی     -  شاخص بورس کشورها     - شاخص مسکن کشورها     -  بورس امارات     - بورس استرالیا     -  بورس فرانسه     -  بورس ترکیه     -  بورس کانادا     -  بورس ژابن     -  بورس چین     - بورس انگلیس     - بورس داوجونز     -  بورس نزدک امریکا     -  تورم      - بورس آلمان     - بورس کره     - ثروت به چه کشورهاپی می رود

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/10022

تک فروشی