مدیریت

تمامی فیلم های مجموعه : 48 فیلم موجود است.

مولفه های اساسی مدیریت دانش مشاهده ویدئو
مولفه های اساسی مدیریت دانش

پنجشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

945

خدمت خوب و خدمت بد چیست؟ مشاهده ویدئو
خدمت خوب و خدمت بد چیست؟

سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۰

1054

منشا تعارض در سازمان مشاهده ویدئو
منشا تعارض در سازمان

سه شنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۰

965

محدودیت ها در تصمیم گیری مشاهده ویدئو
محدودیت ها در تصمیم گیری

چهارشنبه ۰۴ فروردين ۱۴۰۰

806

دو نوع دانش داریم مشاهده ویدئو
دو نوع دانش داریم

سه شنبه ۰۳ فروردين ۱۴۰۰

540

سبک های تصمیم گیری مشاهده ویدئو
سبک های تصمیم گیری

يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

627

انواع قدرت در یک سازمان مشاهده ویدئو
انواع قدرت در یک سازمان

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

545

اصول ، فنون مذاکره مشاهده ویدئو
اصول ، فنون مذاکره

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

612