دلار و طلا

تمامی فیلم های مجموعه : 269 فیلم موجود است.

10 ریسک و قیمت دلار مشاهده ویدئو
10 ریسک و قیمت دلار

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹

1674

قیمت دلار و ریسک توافق مشاهده ویدئو
قیمت دلار و ریسک توافق

پنجشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۹

1377

قیمت دلار و صادرات نفت مشاهده ویدئو
قیمت دلار و صادرات نفت

سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۹

865

نرخ ارز و یارانه انرژی مشاهده ویدئو
نرخ ارز و یارانه انرژی

چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۹

615