دلار و طلا

تمامی فیلم های مجموعه : 124 فیلم موجود است.

روش پیش بینی قیمت طلا مشاهده ویدئو
روش پیش بینی قیمت طلا

پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸

1340

بازار باید ریسک سیستمی بداند مشاهده ویدئو
بازار باید ریسک سیستمی بداند

چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸

1779

پولدار در حجم ریسک نمی کند مشاهده ویدئو
پولدار در حجم ریسک نمی کند

يکشنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

2048

سه نوع سپرده گذار داریم مشاهده ویدئو
سه نوع سپرده گذار داریم

پنجشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۸

2100

فعال اقتصادی نقدینگی ندارد مشاهده ویدئو
فعال اقتصادی نقدینگی ندارد

چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۸

1656