دلار و طلا

تمامی فیلم های مجموعه : 132 فیلم موجود است.

روش پیش بینی قیمت طلا مشاهده ویدئو
روش پیش بینی قیمت طلا

پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸

1770

بازار باید ریسک سیستمی بداند مشاهده ویدئو
بازار باید ریسک سیستمی بداند

چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸

1903