سهام

تمامی فیلم های مجموعه : 414 فیلم موجود است.

در بورس دست به ماشه حرکت کنید مشاهده ویدئو
در بورس دست به ماشه حرکت کنید

چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

1590

سود سپرده، تورم و بورس مشاهده ویدئو
سود سپرده، تورم و بورس

چهارشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

1524

در بورس سبد دارایی مهم است مشاهده ویدئو
در بورس سبد دارایی مهم است

يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۹

1740

رمز موفقیت در بورس مشاهده ویدئو
رمز موفقیت در بورس

پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۹

2408

سهام پرریسک چه سهامی است مشاهده ویدئو
سهام پرریسک چه سهامی است

دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۹

1605

سال پایه  برای مقایسه بورس مشاهده ویدئو
سال پایه برای مقایسه بورس

يکشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۹

1476

ریسکهای سیستمی بورس مشاهده ویدئو
ریسکهای سیستمی بورس

پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹

1538

کانالهای تلگرامی و بورس مشاهده ویدئو
کانالهای تلگرامی و بورس

چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹

1420

حدهای اصلی در خرید سهام مشاهده ویدئو
حدهای اصلی در خرید سهام

يکشنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۹

1172

راهنما لیست بورس مشاهده ویدئو
راهنما لیست بورس

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

13401

نفت و بورس مشاهده ویدئو
نفت و بورس

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸

1132