کسب و کار

تمامی فیلم های مجموعه : 727 فیلم موجود است.

سطح بیمه در کشور مشاهده ویدئو
سطح بیمه در کشور

شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۰

627

الگو فعال اقتصادی در سال1400 مشاهده ویدئو
الگو فعال اقتصادی در سال1400

چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

757

بازاریابی به چه معناست مشاهده ویدئو
بازاریابی به چه معناست

سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

636

مزیت قیمتی به چه معناست مشاهده ویدئو
مزیت قیمتی به چه معناست

پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰

519

هوش فروش به چه معناست مشاهده ویدئو
هوش فروش به چه معناست

يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰

540

برند به چه معناست مشاهده ویدئو
برند به چه معناست

شنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۰

456

تراکنش های بانکی و مالیات مشاهده ویدئو
تراکنش های بانکی و مالیات

پنجشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۰

444