اشتراک یک ساله طلایی آکادمی ریسک بازار

 

 

مدت اشتراک یک سال 365 روز

به دلیل اینکه با پایان اشتراک یکساله دسترسی شما به فایلها دیگر امکان پذیر نمی باشد لطفا فایلهای صوت و تصویر مورد نیاز را دانلود نمایید.

سطح دسترسی :

بدون محدودیت به کلیه محتوا های سایت به صورت کامل دسترسی دارید 

امکان حضور در ضبط تمامی سمینارها

کلیه دوره های آموزشی و سمینارهایی که در طی یک سال اشتراک برگزار خواهد شد 

دوره بایدها و نبایدها (12 جلسه) ، دوره سبد دارایی ( 3 سمینار پیش بینی قیمت طلا، 3 سمینار پیش بینی قیمت دلار، 3 سمینار پیش بینی قیمت مسکن ، 3 سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی ) ، دوره فرصتهای سرمایه گذاری با پول مازاد ( 12 جلسه) و دوره نبض بازار در ماه آینده ( 12 جلسه) ، مجموعه سمینارهای بورس و مجموعه سمینارهای مهاجرت ( مدیریت ثروت ایرانیان خارج از کشور)

کلیه دوره ها و سمینارهایی که از سال 96 تاکنون برگزار شده

اشتراک یک ساله مدیریت ثروت ایرانیان خارج از کشور

اشتراک یک سال رتبه بندی بورس

دوره جامع کسب و کار

دوره های کاربردی

اشتراک ماهانه ویدیو بیش از 9000 ویدیو کوتاه

به دلیل اینکه با پایان اشتراک یکساله دسترسی شما به فایلها دیگر امکان پذیر نمی باشد لطفا فایلهای صوت و تصویر مورد نیاز را دانلود نمایید.

 

1. برای ورود به سایت و خرید از مرورگر کروم استفاده کنید

3. ممکن است خریدهای بین ساعت 23:30 تا 00:30 به جهت عملیات سیستم بانکی با مشکل مواجه شود. لذا از خرید در این ساعت خودداری نمایید
3. در صورت بروز مشکل و هر سوال با شماره 88676676 تماس بگیرید

تک فروشی