با تغییر متغیرهای کلان بازار با یکسال تاخیر عمل می کند

با تغییر متغیرهای کلان بازار با یکسال تاخیر عمل می کند

سمینار منشور معاملاتی ارائه 50 مولفه در معامله گری موفق

جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 946 لینک کوتاه: riskac.ir/829

کسب و کار